Month: September 2019

Nên mua tranh đồng có mẫu như thế nào?

Tranh đồng từ lâu đã là loại tranh được nhiều người yêu thích, nhất là vào thời kỳ thịnh vượng của đồ đồng. Nếu như trước đây, tranh đồng thường chỉ dành riêng cho vua chúa, thể hiện quyền lực, uy quyền cũng như sức mạnh của người đứng đầu thì ngày nay tranh đồng