Nhằm phục vụ nhu cầu tíchtrữ chất lỏng, đáp ứng các công việc, hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp của con người diễn ra một cách hiệu quả, các sản phẩm tính chất lỏng như thùng nhựa, bồn nhựa, thùng phuy,… được ra đời với nhiều mẫu mã, kiểu dáng khác nhau tại