Độ này lại thích cafe 1 mình mới chết dở Phải chăng đã già

Độ này lại thích cafe 1 mình mới chết dở. Phải chăng đã già ???.
P/s: Ảnh nhờ chủ quán chụp.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *