Lâu lâu mới được ngày nghỉ hiếm hoi Thầy thuốc ở nhà chăm sóc gia đình thôi

Lâu lâu mới được ngày nghỉ hiếm hoi, Thầy thuốc ở nhà chăm sóc gia đình thôi 🙂

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *