Sắp đến đích rồi Cố lên nào P s em nghỉ đây đuối lắm òi

Sắp đến đích rồi! Cố lên nào……
P/s: em nghỉ đây, đuối lắm òi..

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *