Tất cả chuẩn 99 Có câu họ thất thường vì k buông bỏ đc quá khứ

Tất cả chuẩn 99 %. Có câu họ thất thường vì k buông bỏ đc quá khứ :(. Cái này 100 %

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *