Tình yêu là không có gì ngăn cách Chỉ có mùi hôi nách mới ngăn cách được tình yêu

Tình yêu là không có gì ngăn cách…
Chỉ có mùi hôi nách mới ngăn cách được tình yêu ??

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *