TỰ HÀO TRAI XỨ NGHỆ

TỰ HÀO TRAI XỨ NGHỆ
QUÊ ANH
các anh đi từ quê hương nghệ tĩnh
đi khắp nơi xây dựng những công trình
lòng rạng ngời tựa ánh bình minh
dạ son sắt như tâm tình dân xứ nghệ
sống chân thật sống nhiệt tình như thế
giữa muôn vàn cãm dỗ cảnh phồn hoa
vẫn còn mang đậm hương vị dưa cà
tuy mộc mạc quý hơn ngàn châu báu
đêm công trình lắng tai nghe tiếng sáo
chén nước trà dưới giàn giáo ngồi chung
gió mơn man vầng trăng sáng mông lung
như khơi dậy chút hồn thơ lãng mạn
thiếu bạc tiền nhưng tình thương lai láng
vất vả nhọc nhằn vẫn man mác lời thơ
nghe ai hò câu ví dặm thoảng đưa
yêu chi lạ những chi mô răng rứa
dọng nói ngọt ngào ân tình chan chứa
xúc động dâng trào anh muốn làm thơ
tặng các bạn những người xa xứ nghệ
nơi sinh ra những con người như thế
tiếng hát câu hò mang đậm hồn quê
không phải quê em mà em muốn được về
được làm dâu con người xứ nghệ

5 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TỰ HÀO TRAI XỨ NGHỆ

TỰ HÀO TRAI XỨ NGHỆ
QUÊ ANH
các anh đi từ quê hương nghệ tĩnh
đi khắp nơi xây dựng những công trình
lòng rạng ngời tựa ánh bình minh
dạ son sắt như tâm tình dân xứ nghệ
sống chân thật sống nhiệt tình như thế
giữa muôn vàn cãm dỗ cảnh phồn hoa
vẫn còn mang đậm hương vị dưa cà
tuy mộc mạc quý hơn ngàn châu báu
đêm công trình lắng tai nghe tiếng sáo
chén nước trà dưới giàn giáo ngồi chung
gió mơn man vầng trăng sáng mông lung
như khơi dậy chút hồn thơ lãng mạn
thiếu bạc tiền nhưng tình thương lai láng
vất vả nhọc nhằn vẫn man mác lời thơ
nghe ai hò câu ví dặm thoảng đưa
yêu chi lạ những chi mô răng rứa
dọng nói ngọt ngào ân tình chan chứa
xúc động dâng trào anh muốn làm thơ
tặng các bạn những người xa xứ nghệ
nơi sinh ra những con người như thế
tiếng hát câu hò mang đậm hồn quê
không phải quê em mà em muốn được về
được làm dâu con người xứ nghệ

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TỰ HÀO TRAI XỨ NGHỆ

TỰ HÀO TRAI XỨ NGHỆ
QUÊ ANH
các anh đi từ quê hương nghệ tĩnh
đi khắp nơi xây dựng những công trình
lòng rạng ngời tựa ánh bình minh
dạ son sắt như tâm tình dân xứ nghệ
sống chân thật sống nhiệt tình như thế
giữa muôn vàn cãm dỗ cảnh phồn hoa
vẫn còn mang đậm hương vị dưa cà
tuy mộc mạc quý hơn ngàn châu báu
đêm công trình lắng tai nghe tiếng sáo
chén nước trà dưới giàn giáo ngồi chung
gió mơn man vầng trăng sáng mông lung
như khơi dậy chút hồn thơ lãng mạn
thiếu bạc tiền nhưng tình thương lai láng
vất vả nhọc nhằn vẫn man mác lời thơ
nghe ai hò câu ví dặm thoảng đưa
yêu chi lạ những chi mô răng rứa
dọng nói ngọt ngào ân tình chan chứa
xúc động dâng trào anh muốn làm thơ
tặng các bạn những người xa xứ nghệ
nơi sinh ra những con người như thế
tiếng hát câu hò mang đậm hồn quê
không phải quê em mà em muốn được về
được làm dâu con người xứ nghệ

5 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *