Từ trên cao nhìn xuống cả thế giới dường như nhỏ bé lại đường phố như những vì sao lung linh huyền ảo

Từ trên cao nhìn xuống cả thế giới dường như nhỏ bé lại, đường phố như những vì sao lung linh huyền ảo

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *