Tuổi thơ ta đã đi qua một thời để nhớ để thương để trân trọng và là hành trang để bước tới bến bờ của ngày hôm nay

Tuổi thơ ta đã đi qua… một thời để nhớ, để thương, để trân trọng và là hành trang để bước tới bến bờ của ngày hôm nay…

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *